Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list 2017 leden 03

FARNÍ list kraslické farnosti únor 2017 – 03

mobil: 724 204 702;  www.farnostkraslice.estranky.cz  e-mail: fara.kraslice@seznam.cz

Nejbližší akce :

04. a 05.02. – v sobotu a v neděli si na začátku mše sv. posvětíme svíce „Hromničky“ a po mši sv. přijmeme Svatoblažejské požehnání. Pro ty, co  ve středu 01.02. přijdete Rotavě či v Kraslicích do kaple, přijměte obojí.

Ptáme se stále víc, ale kdo dá správnou odpověď?

Nabízím pár moudrých a užitečných myšlenek G.Márfiho, arcibiskupa z Vesprém – z Maďarska.

Otázka: Je Evropa dosud křesťanská? V Polsku žije. Ale bohužel v této Evropě už není vidět; a to ani v naší zemi. (Maďarsku!).

Otázka: Co znamená slovo, že musíme chránit křesťanskou Evropu? Je nutné lidem vysvětlit, že se musíme vrátit co nejrychleji ke kořenům! Náš letopočet od Narození Krista; slavení Neděle (kdy Kristus zmrtvýchvstal) – zatímco židé světí sobotu a muslimové pátek! Architektura, literatura,  hudba i výtvarné umění mluví o křesťanství. Jestli odhodíme mravní hodnoty, pak se od sebe odloučí sexualita, láska, cit a život. Morálka muslimů je jiná než naše! To, co pro nás je hříchem, je pro ně ctností. Co pro nás není nijak vážnou chybou, je pro ně smrtelným hříchem. Např.: podvést káfira (což je každý,kdo nevěří v Alláha) je pro ně chvályhodným činem. O tom musíme přemýšlet, i když bez odsuzování. Nikdo jim nechce ubližovat, ani k nim chovat nenávist; přejme jim dobré, ale oni jsou jiní! Není to jejich chyba, že takto okupují Evropu, ale naše. Pro muslimy je džihád zásadou, že se musí expandovat. Jejich povinností je vytvořit na většině zeměkoule dár al-islám – území islámu a zavést šaríu (specifické náboženské právo). Migrace má nejen své příčiny, ale i cíle. Přírodní katastrofy, války nutí uprchlíky hledat nový domov. Do Kataru či Spojených arabských emirátů neputují, tam je tyto muslimské země nepustí; dostanou ale peníze, tím jsou nuceni riskovat i životy a destabilizovat Evropu. Dalším momentem je levná pracovní síla, kterou tito lidé jsou (moderní otroci)! Ježíš řekl: „buďte bezelstní jako holubice“, ale také „buďte opatrní jako hadi“. Jen kvůli tomu, že jsou vlci Božími tvory, je ještě nemusíme pustit volně mezi ovce, a to ani, když sem přichází v rouše beránčím. Při mém kněžském svěcení biskup Fr.Tomášek  mimo jiné citoval ono místo o holubicích a hadech. Posílal nás do tehdy komunistické reality, “Do služby jděte s pomocí boží“, řekl; v katedrále byli i členové StB; ti si byli příliš jistí svou vševědoucností a vítězstvím bezbožství - ateismu. U mne se jim to nepovedlo, a nejen u mne! Snad nás tyto řádky ještě pevněji vrátí do náruče Pána Ježíše, Syna Božího, jenž je více než prorok a člověk! A Matka Boží, Panna Maria pomohla v dobách minulých, pomůže i nyní. Utíkejme se k ní do ochrany! Pf

 

Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo 54.778Kč a 140€! Díky Bohu za ochranu při cestách (ve sněhu a mrazu); díky všem DÁRCŮM a dětem i dospělému doprovodu! Že naše končiny jsou ateistické? Výše sbírky o tom nenasvědčují! Kéž by pochybující mezi námi mohli být u počítání kasiček na MĚÚ Kraslice! Zárukou jsou Zuzana T.,Anička Ž., Luboš R. Díky všem!

 

Ze zasedání Ekonomických rad farností (ERF) 14.01.2017 v Plzni.

Cesta tam byla HROZNÁ, kluzko, vánice, úzké silnice. Informace zde dané byly věcné i trefné! Co z toho plyne pro naši farnost? Ze 3 skupin se řadíme mezi STANDARTNÍ, protože ekonomicky nejsme ani nadstardantní, ani nesamostatní. Jedno se neslo celým dnem: SOLIDARITA. Naše farnost vloni do Solidárního fondu odvedla ze sbírek 17.520Kč a z darů 17.615Kč tj.: 35.135Kč. Navíc bylo Farní charitě Kraslice od Neutraublingských přes naší farnost předáno 24.000,-Kč. Díky za každý dar, letos nám biskup Tomáš dal „zelenou“ pro 3 účelové sbírky, tzn. každý dar přijde dle vašeho rozhodnutí buď na opravu levé boční střechy kostela Božího Těla, nebo na fasádu fary v Oloví či na ozvučení kostela v Rotavě. Mimoto se též podílíme i nadále na  solidárním fondu; jeho částku vám sdělím po  určení její výše. Také děkuji ze srdce čtyřem našim farníkům, kteří mi jako faráři budou v ekonomické radě pomáhat dobře spravovat naše hospodaření. Díky za každého z vás! pf

?      ?      ?      ?

Malou knížečku P.Piťhy: NOVENA BL.HROZNATY asi máte všichni, protože se nikdo neozval, že ji nemá. Anebo jste na vše zapomněli? Znovu prosím: jde o našeho diecézního patrona; anebo Farní listy nečtete?

Maria Pomocnice - Pomocnice v nouzi

Všem křesťanům přísluší Matku Boží chváliti,

chvála ta naší duši, může prospěšná býti;

neb Matka milostivá, není nadarmo ctěná.

Proto ji vychvalujme a čest prokazujme.

Často pro nepravosti chtěl Bůh lidi trestati,

ona hnuta lítostí nepřestala  žádati,

až milost vyprosila Boží trest odvrátila.

Proto my k ní volejme o přímluvu žádejme! 

Ó skvoucí mořská Hvězdo, útočiště lidské, nechť nás netopí vlny chytrosti ďábelské.

Sviť nám, bídně hynoucím ve strastném životě pomoz tě vzývajícím v tom vrtkavém životě.

 Ó věži Davidova, v níž je tisíc štítů,

pevná jistá, bezpečná zbraň silných oděnců.

Vyhlaď sváry a vypros pro církev jednotu, Matko naše, ukaž nám všem cestu k životu.

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< únor / 2019 >>


Statistiky

Online: 4
Celkem: 206492
Měsíc: 3450
Den: 131