Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list 2018 únor 02

8. 2. 2018

FARNÍ list kraslické farnosti únor 2018 – 02

14.02. – POPELEČNÍ STŘEDA – 15:00 Jindřichovice; 16:00 Rotava; 17:00 Kraslice

25.02. – sbírka na Svatopetrský haléř

Křížové cesty v postní době vždy před mší sv.: Rotava ve středu v 16:00 a Kraslice v pátek v 17:00; v sobotu: Bublava v 7:55, Stříbrná v 9:10; v neděli v Jindřichovicích v 10:55 a Oloví v 14:25. Přijďte včas a touto pobožností pomozte našim nemocným.

                                                                           ---------------------------------------

Jak chápat svaté přijímání?

Již jsem o tom mluvil během promluv, ale přesto by bylo užitečné problém víc probrat. Jde o výklad slov samotného Ježíše při Poslední večeři: Vezměte a jezte z toho všichni: Toto je mé tělo, které se za vás vydává. A poté: Vezměte a pijte z něho všichni: Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Během setkání na Bublavě, kdy mezi námi byl mladý muž, který v Německu chodí do sboru baptistů, vyvstala otázka, jak rozumět Ježíšovým slovům o jeho Těle a Krvi. My, baptisté, vnímáme tato slova jako památku na Poslední večeři. A zde vnímám podstatný rozdíl: protestanti, baptisti dávají důraz na závěr Ježíšových slov: To konejte na mou památku! Tím se vše redukuje jen na připomínku, nejde o skutečné tělo, ale o chléb! Důraz je ale nutno vidět hned na začátku jeho slov! Toto je mé tělo, toto je kalich mé krve! Dále se  zdůrazňuje, že se tělo (a ne chléb) vydává za nás, čili obětuje! Stejně se prolévá za nás jeho krev (a ne víno)! A to všechno na odpuštění našich hříchů – On, Ježíš, zaplatil svým tělem a krví za naše hříchy!

A slova: To konejte na mou památku znamená: jeho oběť – smrt se vždy, když se koná Poslední večeře, Eucharistie, Díkůvzdání, Mše sv. či Lámání chleba, znovu obětuje ne nově, ale v jediné oběti na Kalvarii! Jde o jednu a tutéž oběť do času a prostoru – je skutečným zpřítomněním této smrti: jinak řečeno – jako bychom stáli při každé mši svaté pod křížem spolu s Marií, Janem, Maří Magdalénou, Janou a Salome! Či nám stačí jen vzpomínat a ne i prožívat? Proto nám musí být eucharistie skutečným vrcholem setkání s JK. Jistě, že k takovému postoji je nutno mít víru! Bez ní se nelze líbit Pánu!  pf

-------------------------------------------

Kolem nás se to BLUDY jen hemží!

  Pojem blud pochází od slovesa bloudit. Člověk, který mu podlehne, schází z pravé cesty a nutně musí zabloudit. A nejhorší na všem je, že si nechce přiznat chybu a tvrdošíjně jde dál a dál! V poslední době jsem zjistil, kolik různých významů má výzva Ježíšova: Obraťte se a věřte evangeliu. Chce to se zastavit, otočit se, jít zpět na místo, kde jsem sešel z cesty a nechat se vést cestou správnou: s vírou v srdci jít za Ježíšem, který je CESTA. On není lhář: je i PRAVDA. A toto vše vede k ŽIVOTU.

   Dnem 14. února začínáme Popeleční středou dobu POSTNÍ. To platí pro ty z nás, kteří jsme třeba jako děti zažili první zpověď, první sv. Přijímání; rady dospělých. Zažili jsme křesťanskou výchovu. K těmto začátkům se můžeme vrátit.

   Co ale mají dělat ti, kteří tuto zkušenost nemají? Snad připustíte, že by se o ní měli dozvědět! A kdo jim něco o tom řekne? Snad my, kteří si vše pamatujeme či se v postní době rozpomeneme. Vím, že mnozí máme s Bohem svou zkušenost. O té bychom mohli promluvit s tím který hledá…. I on by měl zažít něco s Bohem, mít svou vlastní zkušenost, jak Bůh pomáhá, vede, radí, posiluje, uzdravuje….

Pokusíme se o to? Začněme modlitbou: Přijď Duchu svatý, pomoz mi, abych našel někoho, komu bych o tobě mohl něco říci. Vlož správné slovo do mých úst – děkuji předem! Pokud se najde jediný člověk, kterému bych mohl takto pomoci, dostane se nám obrovské radosti!

   Zde bych chtěl připomenout hluboký zážitek při rozloučení se zesnulým Borisem Jirsíkem ve stříbrnském kostele 5.2.2018. Totálně naplněný kostel; absolutní ticho po celou dobu obřadu, který trval 50 min. Chvíle, kterou tímto způsobem darovali přítomní Borisovi, se stala odměnou i jim. A mne nevyjímaje! Jako bychom, coby jeden muž, s ním sjížděli řeku, projížděli brankami na lyžích, spolurozhodovali o problémech Obce Stříbrná, prožívali blízkost těch, kteří mu kamarádsky pomáhali. Radovali se z jeho vícepráce, když natahoval na věži kostela hodiny. Ty symbolicky odbily začátek i konec obřadu. Troufám si říci, že zde v mnohém z nás začalo něco nového – a o čem je řeč, když Ježíš vstává živý z hrobu! Ne zpět do Nazareta, Betléma či Jeruzaléma! Do boží blízkosti, věčnosti a radosti! Tuto nabídku Ježíš nikdy nevzal zpět! Stále čeká, zda se k němu nevydáme či neobrátíme o radu, pomoc a řešení pro spravedlivý život. Odměna pak je jistá.

Mezi náboženské bludy z křesťanského hlediska patří i islám. Jde o blud z 2.stol.po Kristu; Ježíš je zde brán jen jako člověk, prorok. Samozřejmě, muslimům se JK jako Boží Syn nehodí; to by Mohamed nemohl být nejvyšším Prorokem. Zajímavé je, že bůžek v Mekce, odkud Mohamed vlastně pochází, měl jméno AL. Nevím, zda jméno ALLÁH v arabštině může odpovídat hebrejskému ELOHIM. Pokud je Bůh jak pro křesťany a muslimy stejný, je to dobré; pak bychom ale my neměli být „psy nevěřícími“. Nenávist Ježíš nikdy nehlásal; máme se učit „milovat i nepřátele“. Je pouze na nás, zda s vírou v srdci budeme ochotni říkat: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Přemýšlejme: Evropu ochrání pouze návrat ke křesťanským kořenům! Dvakráte stála v minulosti turecká (islamská) vojska před Vídní! Jednou se stáhli kvůli zimě - nebyli na ni zvyklí; podruhé na poslední chvíli přišel na pomoc vojsku křesťanskému polský král Soběslav II. a nepřátelé byli poraženi. A největší zásluhu na tomto vítězství má Panna Maria. Na její přímluvu spolehněme i my! To je ta správná cesta, jak „bojovat“ proti nebezpečí extrémnímu islámu! A OPĚT TO VŠE ZALEŽÍ NA VÍŘE! Jsme toho schopni? Kéž by!  Nevzdávejme tento duchovní boj! pf

--------------------------------------------------

Z Biskupství plzeňského nám byly povoleny účelové sbírky s účelovými dary na dvě akce: Oprava fasády kněžiště kostela v Jindřichovicích a oprava el-instalace kostela v Oloví. Na první máme již 200.000Kč (50.tis.KčOÚ Jindřich.+150tis.Kč Stará s.r.o.) Dík!

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 221336
Měsíc: 4070
Den: 102