Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list Kraslice 2016-12 (srpnový)

10. 8. 2016

FARNÍ list kraslické farnosti srpen 2016 – 12

mobil: 724 204 702;  www.farnostkraslice.estranky.cz  e-mail: fara.kraslice@seznam.cz

Akce naší farnosti

20.08. so 11:00 BUBLAVA  poutní mše sv.; od 10:30 mariánské setkání

27.08. so 08:00 Bublava mše sv.; 10:00 Stříbrná křest sv. (mše není – viz níže)

27.08. so 14:00 PŘEBUZ poutní mše sv. + (svěcení sochy sv.Bartoloměje)

27.08. so 17:00 Mezihorská mše sv. ke cti Panny Marie Pomocnice

28.08. ne 16:30 Horní Nivy mše sv. ke cti Panny Marie Pomocnice

03.09. so 11:00 Jindřichovice přeložená nedělní mše sv. (důvod viz níže)

04.09. ne 11:00 Kostelní poutní mše sv. KIRCHBERG n/č

Modleme se:

Za ty, kteří trpí bez naděje!  Za ty, kdo hledají bez víry!

Za ty, kdo tě milují, aniž tě znají – doveď skrze nás k sobě, Bože. Amen

 
 

 

 

              Postřehy z kněžského svěcení jáhna Pavla Fořta:

Při vkládání rukou předává biskup kněžskou moc a poté všichni přítomní kněží své ruce vkládají na hlavy svěcenců. Přišla řada na mne, „já upovídaný“ jsem ztichl a nechal mluvit Ducha sv. Cítil jsem, že by  každé lidské slovo rušilo! A co jsem novoknězi Pavlovi řekl při pozdravení po obřadu svěcení? Otče Pavle, ať je ti s Kristem a s námi dobře!

Rád bych touto cestou poděkoval všem vám, kteří jste přijali pozvání a jeli na svěcení do Plzně či v neděli na primici do Teplé. Dík za modlitby, jakoukoliv jinou pomoc či dar. Přidali jste se nejen k rodičům novokněze a ke mně, ale i k primičnímu kalichu P.Ferdinanda. Společně prožitá radost ať natrvalo zůstává v srdci každého z nás! Viděli jsme krásné domažlické kroje, slyšeli nádhernou chrámovou hudbu, společenství s Otcem biskupem, pro kterého toto svěcení  bylo též „premiérou“. V klášterním tepelském kostele pak novokněz Pavel měl opět kolem sebe své nejbližší, přátele, ty, kterým coby jáhen rok v Domažlicích sloužil. Kéž Panna Maria vede jeho cesty a sv. apoštol Pavel mu pomáhá!

      Dovolte mi několik poznámek: nejprve mne překvapil text na primičním obrázku:     Je zde Ave Maria; na mém bylo Magnificat (Velebí má duše)!

Za jménem Pavel Fořt + kněz Kristův stojí: Zach 4,6. K pochopení textu je nutné otevřít Starý zákon u malého proroka Zachariáše. Zde stojí motto ke službě P.Pavla: „Toto je slovo Hospodinovo: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů! Tím je řečeno vše! Stavební inženýr, studijní rok prožitý jak v Německu, tak v Anglii, 36 let osobních zkušeností nejsou a nebudou rozhodující v kněžské práci novokněze! Pouze v moci a síle Ducha svatého lze konat záslužné dílo boží! Tu Otci Pavlovi i nadále vyprošujme; v ní bude i nadále každému z nás žehnat!   Díky pf

bip_108.jpg

K primičnímu kalichu P.Ferdinanda KOHLA

Ve svých 14 letech jsem byl se svou rodinou koncem roku 1945  vyhnán z naší vlasti, obce Lindenau (dnes Lipová u Chebu). V srpnu 1946 jsme byli přesunuti do tehdejší zóny obsazené  Sověty, do Zeitz. Zde jsem navštěvoval základní školu, poté střední s ukončením maturitou. V té době dozrálo mé přání  být knězem. Z obsazené sovětské zóny se mezitím stala NDR, kde neexistovala možnost vystudovat katolickou teoloogii. S pomocí jednoho kaplana mi bylo umožněno dostat se do NSR. Místní farář Johannes Barkhoff zprostředkoval moje teologické studium v Königstein (Taunus). Toto bylo možné, protože v Königsteinu byl po II. Světové válce zřízen seminář za pomoci patera Werenfrieda van Straatena, nazývaného „Speckpater“. V něm byli pro kněžskou službu vzděláváni teologové z východu. Vedení semináře bylo předáno Prof. Dr. Adolfu Kindermannovi, pozdějšímu světícímu biskupovi. Dr. Kindermann byl do vyhnání z vlasti profesorem církevního práva na německé části Karlovy univerzity v Praze.

Z počátku se směl po II. světové válce v Praze starat o zajaté Němce, tedy i o zatčeného prof. Schmidta, odsouzeného k smrti. Po provedené popravě schoval Dr. Kindermann jeho vdovu, paní Doris Schmidt, v nákladním autě a převezl ji do Západního Německa. Náklaďák byl naložen knihami z německého semináře, k čemuž Dr. Kindermann dostal povolení od českých úřadů. Paní Schmidt žila skromně v Lippstadt u Sester Božské Prozřetelnosti. Z vděčnosti nabídla profesoru Kindermannovi finanční pomoc pro jednoho studenta teologie, který byl bez prostředků, a uhradila tak jeho pobyt po čas studia v Königsteinu. Tímto studentem teologie jsem byl já, Ferdinand Kohl. Tak byl zajištěn můj pobyt v Königsteinu. A vše, co jsem jinak potřeboval (knihy, ošacení atd.), jsem si zajistil prací, mezi jiným i v dolech. Po revoluci 1953 bylo v NDR umožněno studovat katolickou teologii v Erfurtu. My, kandidáti na kněžství z míšenské diecéze, jsme měli pouhé 4 týdny na to, abychom se mohli vrátit do NDR. Předtím jsme museli složit zkoušky pro řízení osobního vozu, abychom mohli převézt auta, které věnovala Nadace sv. Bonifáce katolíkům z farností primice-kalich.jpgv NDR; tyto dovézt na biskupství a tam je předat. 17. července 1955 jsem byl v katedrále v Budyšíně (Bautzen) posvěcen na kněze. Od paní Doris Schmidt, „tety Doris“, jsem k primici dostal darem kalich. Pozval jsem ji k svěcení, sama si však netroufala jet do komunistické země. Nyní jsem 61 let knězem a je mi 85 let. Raduji se, že Pavel Fořt přijímá tento můj primiční kalich jako dar k jeho kněžskému svěcení. Tím bude i v budoucnu, i po mé smrti, v tomto kalichu proměňováno víno v Krev Ježíše Krista, našeho Pána.

                                                                                                                                     P.Ferdinand Kohl

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2019 >>


Statistiky

Online: 6
Celkem: 203577
Měsíc: 3632
Den: 118