Jdi na obsah Jdi na menu
 


FL 19 prosinec

FARNÍ list kraslické farnosti prosinec – 19

Co mne opravdu zasáhlo, vám nyní předávám pro přechod do adventní doby. Advent v sobě zahrnuje i příchod našeho Pána na konci věků. Dnešní svět je v takové euforii, která mu nedává žádný prostor pro hlubší zamyšlení. Zlo, faleš, lež a nenávist, mají takové rozměry, že je slušnému člověku stydno. Text níže jasně dělí dobro od zla. Čerpejme z dobroty a milosrdenství Božího! 

Z homilií připisovaných svatému Makariovi, biskupovi

(Běda duši, v níž nebydlí Kristus)

Kdysi se Bůh rozhněval na Židy a vydal Jeruzalém nepřátelům na odiv, takže nad Židy panovali ti, kdo je nenáviděli a v Jeruzalémě ne-byly už ani svátky, ani oběti; a stejně se hněvá na duši, která  přestu-puje přikázání, a vydává ji napospas nepřátelům, démonům a vášním. A když ji nepřátelé takto svedou, dokonale ji zkazí.

A jako je dům bez pána zahalen tmou, hanbou a potupou a je v něm plno špíny a nečistoty, tak se i duše, kterou opustil její Pán, i když se v ní předtím radoval se zástupem andělů, naplní tmou hříchu, hanbou vášní a veškerou nešlechetností.

Běda cestě, po níž nikdo nechodí a na níž není slyšet lidského hlasu! Stane se rejdištěm divoké zvěře. Běda duši, nechodí-li v ní Pán a svým hlasem z ní nevyhání duchovní šelmy hříchu! Běda domu, nebydlí-li v něm hospodář! Běda půdě, nemá-li rolníka, který by ji obdělával! Běda lodi, nemá-li kormidelníka, neboť zmítána mořskými vlnami a bouří ztroskotá! Běda duši, nemá-li v sobě pravého kormidelníka Krista, neboť octne-li se na krutém moři temnot a bude zmítána vlnami vášní a ohrožována zimní bouří zlých duchů, nakonec ztroskotá.

Běda duši, nemá-li Krista, který by ji pilně obdělával, aby mohla přinášet dobré ovoce Ducha! Neboť zpustne, zaroste trním a hložím, nepřinese plody a nakonec bude vypálena. Běda duši, nepřebývá-li v ní její Pán, Kristus! Neboť zpustne, naplní ji zápach vášní a stane se příbytkem zla.

Když jde rolník obdělávat pole, bere si nářadí a oblečení potřebné ke své práci. Podobně učinil i Kristus, nebeský král a pravý rolník. Když přišel k lidstvu zpustošenému zlem, vzal na sebe tělo a jako nářadí si nesl kříž; obdělal zpustlou duši, vytrhal z ní trní a hloží zlých duchů, vyplel koukol hříchu a veškerou uschlou trávu nepravostí spálil. A když duši nástrojem kříže takto obdělal, vysázel v ní překrásnou zahradu Ducha, aby Bohu Hospodáři plodila všechny druhy nejsladší-ho a nejžádoucnějšího ovoce.  (Tak to je síla! Jsme rádi za Ježíše?) pf

Pořad bohoslužeb, setkání o vánocích a Novém roce 2019.

dscn0525.jpg

Venkovní vyřezávaný Betlém v Jindřichovicích Josefem Frnkou

24.12.

po

půlnoční

16:00 Oloví kaple, 19:45 Horní Nivy, 21:00 Jindřichovice, 22:30 Rotava, 24:00 Kraslice (Rybova mše vánoční)

25.12.

út

Hod

Boží vánoční

09:00 Bublava, 10:30 Stříbrná, 14:00 Přebuz, 15:00 Krásná Lípa, 17:00 Sněžná (pro kraslické i přátele sv. Jakuba)

26.12

stř

Svátek

Sv. Štěpána

08:00 Rotava, 09:30 Kraslice, 11:00 Jindřichovice,  14:30 Oloví,  16:00 Mezihorská kaple

30.12.

ne

Svátek sv. Rodiny + Zakončení roku

08:00 Rotava, 09:30 Kraslice, 11:00 Jindřichovice, 14:30 Oloví

31.12.

po

Zakončení roku

09:00 Bublava, 10:30 Stříbrná

01.01.

2019

út

Slavnost Matky Boží Panny Marie + Nový rok

09:00 Rotava; 11:00 Jindřichovice, 14:30 Oloví; 16:00 Kraslice Pozor čas

         

 

Návštěva u našich partnerů v Neutraublingu.

Díky Pánu za vaši účast! My jsme tam byli i za vás všechny! To se ale netýkalo „svařáku“. Kdybychom za každého museli vypít šálek, tak z nás jsou „spiťaři“.

Je to svým způsobem div, že zde „čekají“ na naše perníčky. Je krásné zvyk ctít a předávat dalším generacím. Výnos z prodeje nám opět pomůže při další akci:

mezi schodištěm vedoucím k faře ve Stříbrné a plotem nalevo bude stát plechový „domek“ pro sněhovou frézu a sekačku na trávu (domek už máme uložený v kostele; zbývá úprava terénu a montáž). To nás čeká v příštím roce, stejně jako oprava poloviny schodiště, které už začíná být nebezpečné. Věříme, že OÚ ve Stříbrné nám přispěje jak v roce 2019, tak i 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo z vás šel kolem kraslické fary, tak si snad všiml markýzy (stříšky) nad hlavním vchodem. Ochrání aspoň trochu dveře, které budou muset na svou opravu čekat do příštího jara. Zato v této době probíhá výměna zárubní a dveří v suterénu fary a i výměna katru. Za 25 let kovové zárubně zrezivěly a na mnohých místech došlo k jejich deformaci. Přeci jen určité vlhko udělalo své! Plastové zárubně i dveře budou trvalejšího rázu. Tehdy, v roce 1994 taková možnost ještě nebyla. POZOR! Prosím snažně o POMOC při úklidu suterénu! Pomozte, kdo můžete! Díky! pf

------------------------------------------------------------------------------------

 Pořad adventní svátosti smíření: Rotava stř-12.12. v 16:00;

Kraslice čtv-13.12 v 17:00; so-15.12 Bublava v 7:45 a Stříbrná v 9:00; ne-16.12 Jindřichovice v 10:45, Oloví ne-14:00; jinak na požádání kdykoliv!

------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT: ŘKF Kraslice, Kpt. Jaroše 321/2 Kraslice; mobil: 724 204 702

www.farnostkraslice.estranky.cz email: fara.kraslice@seznam.cz 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 221342
Měsíc: 4067
Den: 103