Jdi na obsah Jdi na menu
 


První Farní list v roce 2018 - 01

FARNÍ list kraslické farnosti leden 2018 – 01

06.01.so – odjezd delegace do Neutraublingu (převzetí výnosu z prodeje perníčků).

07.01.ne – Slavnost Zjevení Páně (v sobotu i v neděli při pravidelních mších sv.)

08.01.po – Svátek Křtu Páně – Kraslice kaple v 08:00, poté setkání seniorů.

11.01.pá – EKUMENA v zimní kapli Kraslice, poté posezení v Severce!

To, co jsme zažili letos kolem vánoc, bylo krásné! Vše začalo v adventní době. Kdo navíc byl u svátosti smíření (a to se dá kdykoliv ještě dohnat – stačí mě říci), ten se mohl opravdu radovat z každého textu, který mohl zapadnout hluboko do duše. Možná, že není marné zopakovat si něco z vánoční promluvy: je obrovský rozdíl mezi pohádkou, dějinami a dějinami spásy! Vše nejlépe pochopíme na Anděl Páně 1. i 2. Jedná se sice o události z Bible, ale ve filmu je vše podáno „jako pohádka“. Události z Bible se ale skutečně staly! Dobře, pak bychom se museli spokojit s tím, že je vše v pořádku: události z Bible se v minulosti staly, vždyť se jedná o události mezi lidmi. Ale pozor: v dějinách spásy se vše odehrává nejen mezi lidmi, ale mezi Bohem a lidmi, nebo i mezi lidmi a Bohem! Dějiny spásy končí SPÁSOU SVĚTA! To dějiny neznají! Proto my, kteří s Bohem žijeme, svěřme své životy, které zapadají do dějin světa, zcela prožívejme ve spojení s Ním! Pak to nemůže dopadnout jinak než dobře! A to je i mé přání každému z vás do Nového roku 2018!     Váš pater.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na přelomu roku se vždy účtuje. Zde máte alespoň několik  čísel. Dobrý je ten hospodář, který zbytečně nevyhodí žádnou korunu. S  pomocí Boží se nám podařilo sesypat příspěvky od sponzorů, od malých dárců až po dotace z obcí a měst, jako i z Min.kultury. Z karl.kraje jsme v roce 2016 ani 2017 nedostali ani korunu. Proto požádáme kraj v r.2018 na el. instalaci olovského kostela.

Dotace státní                373.000Kč    30,05%

Dotace Měst a Obcí     200.000Kč    15,30%

Deutschland                    40.647Kč      3,96%

Věřící z ČR                     249.901Kč    20,13%

Sponzoři ČR                  125.900Kč    10,14%

Biskupství plzeňské       50.000Kč      4,02%

ŘKF Kraslice                  203.132Kč    16,36%

                    Celkem: 1,241.149Kč    99,96%

 

Místo,   v Kč:  žádost  - dotace

MěÚ Rotava:    20.000 -  20.000

MěÚ Oloví:       20.000 -  10.000

OÚ Bublava:     10.000-10.000 v 2018

Jindřich.:      20.000 -  20.000

OÚ Stříbrná:     30.000 - 30.000

OÚ Šindelová:  10.000 - 10.000

MěÚ Kraslice: 80.000 -110.000 

Biskupství Plzeň 30.000 -50.000

Díky všem dárcům a sponzorům! Střecha kraslického kostela je prozatím OK, stejně jako stále krásnější fasáda jindřich.kostela. Po celá léta byla dominantní položka u řádku Deutschland. Letos poprvé tomu tak není! Je to tedy známka postupně většího zájmu o naše památky z naší strany! To je znamení více než dobré! Co ještě zbývá? Postupný návrat pokřtěných do těchto opravených prostor! I zde je nutná trpělivost! A k té nás vede náš Pán. On je Pánem dějin spásy, On je Spasitelem! A ne Mohamed, velký Adolf, Josif Vissarionovič, Donald či Kim! I u nás se tací objevují! Pf

Něco krásného nejen pro dobu vánoční!

Ze spisu „Vyvrácení všech herezí“ od svatého Hippolyta, kněze

Nevěnujeme svou víru planým slovům-upovídaným modlitbám- ani se nedáváme unášet neuváženými popudy srdce-nereálnými přáními- nebo lichotkami květnatých řečí-svůdnými sliby; svou víru neodpíráme slovům vyřčeným Boží mocí –vždyť Ježíšovo slovo uzdravilo i na dálku, kdy setník (pohan)prosí: „Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj služebník – voják bude  uzdraven. A stalo se! Tomu nemusíš věřit – ale zkusit!!

A právě takto mluvit uložil Bůh Slovu a Slovo promlouvalo Boží mocí. Svou řečí odvracelo člověka od neposlušnosti; nezotročovalo násilným donucováním, nýbrž povolávalo ke svobodě s dobrovolným rozhodováním. Toto Slovo poslal Otec na konci věků, kdy si už nepřál, aby znělo z úst proroka-?Mohameda?- nebo aby bylo nedostatečně chápáno z nejasných výroků - bludařů bylo v dějinách mnoho. Naopak přikázal, aby se zjevilo i viditelně, aby je svět mohl spatřit, a tak být spasen. O tomto Slově jsme se dozvěděli, že přijalo tělo z Panny a vzalo na sebe starého člověka, přetvořeného do nové podoby. Víme, že se stalo člověkem z téže hmoty jako my; kdyby totiž tomu tak nebylo, bylo by marné nás vybízet, abychom ho napodobovali jako svého učitele. Kdyby to byl člověk s odlišnou podstatou, proč by mně, který jsem se narodil slabý, přikazoval, abych jednal podobně jako on, a jednal spravedlivě a dobře? Krásné!

Aby však nebyl pokládán za odlišného od nás, podstoupil i námahu práce, rozhodl se hladovět, neodmítl žíznit, odpočíval ve spánku, nevyhýbal se utrpení, podrobil se smrti a zjevil své vzkříšení. V tom všem přinášel své vlastní lidství jako oběť, abys ty v utrpení neklesal na duchu, ale abys i ty, když doznáváš, že jsi člověk, očekával to, co Bůh prokázal jemu. Když poznáš pravého Boha, budeš mít spolu s duší nesmrtelné a neporušené také tělo a získáš nebeské království, ty, jenž jsi život trávil na zemi a poznals nebeského krále. Budeš společníkem Boha a spoludědicem Krista, nebudeš otrokem rozkoší, utrpení a nemocí, neb ses stal bohem – v ráji se chtěli přestoupením zákazu bohem, božství si ukrást! Zde je nám nabízeno!  Vždyť Kristus je Bohem nade vším, on se rozhodl smýt z lidí hřích tím, že starého člověka přetvoří v nového; nazýval ho od počátku svým obrazem a skrze tuto podobnost projevil svou lásku k tobě. Budeš-li poslušen jeho závažných přikázání a staneš-li se dobrým napodobovatelem toho, který je dobrý, budeš se mu podobat a on tě oslaví. Bůh, jenž i tebe učinil ke své vlastní slávě bohem, není chudým žebrákem – žebrákem budeš, když Ježíše odmítneš!

 

Tohle napsal svého času vzdoropapež  Hyppolit. V kamenolomu, kde byl spolu uvězněn s papežem-otrokem sv.Kalistem. Zde též poznal krásu Kalistovy víry, on tak vzdělaný kněz! Litoval, že byl pyšným. Oba se pak stali i  mučedníky. Toto bych přál všem dnešním „vzdoropapežům“, kteří Franceska, současného papeže tzv. „nemusí“! I víra našeho Svatého Otce je krásná i upřímná. Je to žitá víra, která prošla mnohými zkouškami mezi nejprostšími lidmi v Argentině.   pf      

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 221338
Měsíc: 4072
Den: 101