Jdi na obsah Jdi na menu
 


První letošní Farní list 01-17

FARNÍ list kraslické farnosti leden 2017 – 01

mobil: 724 204 702;  www.farnostkraslice.estranky.cz  e-mail: fara.kraslice@seznam.cz

Akce farnosti:

V týdnu od 02.01.2017 probíhá Tříkrálová sbírka; díky za každou pomoc!

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) se překládá na neděli 08.01.2017

09.01. – po - 08:00 Svátek křtu Páně oslavíme v zimní kraslické kapli. Tímto dnem končí doba vánoční! Betlémy ponecháme do 02.02.2017

Co si znovu aktuelně popřát do Nového roku 2017?

3 věci se snaž ovládat: své nálady, jazyk a své chování!

3 věci se snaž posilovat: svou odvahu, laskavost, vlídnost k druhým.

O 3 věci usiluj: o zdraví, o veselou mysl, o dobré přátele.

3 věcí se chraň: tvrdosti srdce, přecitlivosti, nevděčnosti.

3 věci bys měl obdivovat: přírodu, děti, staré lidi.

3 věci bys měl rozdávat: almužnu, útěchu trpícím, pochvalu!

Rok 2017 bude rokem blahoslaveného Hroznaty, patrona naší diecéze. Při letošní tepelské pouti bude ukončen rok přípravy jeho svatořeční. Před lety jsem vám všem nabídl malou knížečku P.Piťhy: NOVENA BL.HROZNATY. Měla hnědou barvu, obsahovala nejen modlitby, ale i hezky podaný život tohoto světce. Prosím, kdo ji ještě nemáte, přihlaste se; vy kdo jste ji dostali – najděte si ji!! Budeme si připomínat a společně prožívat aktuelní pohled na problematiku dnešního člověka. Je až s podivem, kolik podobného je v době Hroznatově i naší! Život jeho je i naší učebnicí! Proto si katoličtí křesťané váží vzorů a ideálů, které žili ve stejné zemi, jako my. Těšme se! pf   

Jmenování Ekonomické rady naší farnosti.

Celá léta jsme v naší kraslické farnosti měli spojenou ekonomickou radu s farní radou. Náš nový biskup však trvá na rozdělení; proto jsem se rozhodl jmenovat 4 členy Ekonomické rady: Jarmilu Volfovou (Ro), Marcelu Kališovou (Kr), Miloše Bechyně (Ji) a Elišku Kalousovou (Ol). Pátým členem je vždy farář, čili já! Všichni toto jmenování přijali s pokorou, jen Eliška s vyděšením; přitom je účetní v jedné olovské firmě. Uklidnil jsem ji, a tímto bych chtěl uklidnit i vás: na mé svědomí mohu řící: „Dobře jsme hospodařili, s pomocí Boží to půjde i nadále!“ Jeden z těchto členů se mnou pojede 14.01.17 do Plzně na setkání ER z celé diecéze, kde se bude rozhodovat, do jakého zařazení naše farnost bude pro rok 2017 spadat. Jsou 3 možnosti: 1.samostatná; 2.standartní; 3.misijní! A jaký je rozdíl? Misijní je zcela nesoběstačná, ve všem se musí obracet na BP, nemá ani své hospodaření, to je vedeno z biskupství (asi jako za totality, kdy si i svíčky musel nechat odsouhlasit církevním tajemníkem). Samostatná: ta která má lesy a pole a je schopna se sama financovat. My můžeme být standartní: t.zn.: jakž takž se držíme nad vodou! To vše je důsledek restuticí. Ale o tom příště. Naše farnost mnoho lesů a polí nemá. Jde o možný pronájem, který bývá směšný. Žili jsme za totality, přežijeme s pomocí Boží i tuto dobu!    pf

tabulka.png

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< únor / 2019 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 206485
Měsíc: 3444
Den: 131