Jdi na obsah Jdi na menu
 


Říjnový FL 16 (Dušičky)

FARNÍ list kraslické farnosti říjen 18 – 16

Ohlasy z obou koncertů v Jindřichovicích 22.9.a v Rotavě 28.9.2018:

Mozartovo REQUIEM byl úžasným zážitkem. 4 pěvecké sbory s nejlepšími zpěváky s orchestrem i dirigentkou (před začátkem si přišla pro požehnání!) nám připravily pravou duchovní pochoutku. „Mráz“ mi jezdil po zádech. Jistě by bývalo krásnější, kdyby kostel byl plnější. Akcí je hodně nejen kolem 100 let české státnosti, ale i 100-letému konci 1.světové války. K poslednímu se text Zádušní mše v latině jistě hodil; pro příště by nebyl marný i český text, aby každému, kdo má zájem, bylo umožněno prožít způsob, jakým Mozart text zhudebnil. Přesto díky všem, kdo se o tento počin zasloužili (J.Sebján, který přišel s nápadem; paní starostka M.Majdáková s organizátory a regulovčíky u silnice;  za otevření chrámu i pomoc při úpravě prostoru pro účinkující M. Bechyně). Úvod: Odpočinutí věčné dejž jim, Pane. A světlo věčné ať jim svítí, tobě přísluší chvála, ó Bože, na Sionu. A Tobě se splní slib v Jeruzalémě. Vyslyš mou modlitbu, k Tobě všeliké tělo přichází. K obětování: Pane Ježíši Kriste, Králi slávy, vysvoboď duše všech zemřelých od útrap pekla a od hluboké propasti. Ze lví tlamy je vysvoboď, aby jich nepohltila pekelná hlubina, aby neupadly do temnosti, nýbrž ať korouhevník svatý Michael uvede je do svatého světla, které jsi kdysi slíbil Abrahámovi a jeho potomstvu. Závěr: Světlo věčné ať jim svítí, Pane, se svatými tvými navěky. Neboť jsi dobrotivý. Samozřejmé jsou části: Pane, smiluj se, Svatý, či Beránku Boží. Druhá DIES IRAE je nejdelší; alespoň pár slov: Onen den, den hněvu lkavý zruší čas, dým vzejde tmavý. David, Sibyla tak praví…. Je to o konci světa…

Druhý, taktéž velice hodnotný koncert dvou protagonistů, dal nahlédnout do něžných tónů mladé sopranistky a taktéž mladé harfenistky. 40 strun, které spolu jemně ladí, nádherný doprovod k lidskému zpěvu. Struny, které nám připomínají naše vlastnosti a schopnosti, musí též ladit, aby náš projev byl kouzlem pro druhé. Jedna z posledních písní nám, co známe rytmické písně, musela být známá: irská melodie umocněná improvizací harfenistky. I zde je spravedlivé poděkovat: starostovi ing.Šůsovi (nápad), A.Vinšové, L.Březinové a všem, kdo připravili koncert, velký dík patří panu starostovi, který výnos ve výši 3.003Kč věnoval naší Farní charitě. Závěrem: obě akce potěšily!   Pf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Něco k hospodaření naší farnosti:

V roce 2017 naše ŘKF odvedla do Svépomocného Fondu BP 55.775Kč. Tato částka se skládá z odvodu ze sbírek, nájmů a pachtů, prodejů atd. čili z hospodářské činnosti farnosti. Nutno dodat: díky odvodům nám byla přiznána pro opravu el-instalace kostela v Oloví 100.000Kč a na opravu střechy kněžiště tamtéž dalších 20.000Kč. Z toho plyne: BP nám na naše opravy přispělo 64.491Kč. Pán Bůh zaplať! Během října bude ukončena akce v Oloví. Podaří se nám zajistit vyjádření k opravě kazetového stropu v témže kostele? A také ke statickému zajištění kaple sv. Vojtěcha? Snad!

A co nás čeká? HUBERTSKÁ MŠE 3.11. v Jindřichovicích o 15:00 hod. Přijde mezi nás mons.Krzysztof Dedek generální vikář naší diecéze. Spolu s ním se nám představí i kaplan loketský P. Hubert Hain a já s jménem hajného! Zazní poprvé Velká mše ke cti patrona myslivců od Hermanna Baumanna pro lesní rohy a varhany. Je již tradicí, že v našem kraji, který je tak bohatý na zdravé lesy, zaznívá tato hudba nejen po leči, ale i při bohoslužbě. Tato mše sv. nahrazuje nedělní bohoslužbu, sejdeme se místo v kostele v 11:00 na hřbitově! Prosím o pochopení: od středy 10.10.do pátku 19.10.budu na řádné dovolené. Zastupovat mě v případě potřeby bude P. Mecl z Chodova mobil 723 459 162.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Jak může vtip zatočit životem…

Tento příběh se skutečně odehrál za 2. světové války. Páter Müller si rád zavtipkoval. Vyprávěl příhodu, jak těžce zraněný německý voják se zeptal zdravotní sestry, pro koho umírá. Ona na to: Za Vůdce Adolfa. On prosí: A mohl by Führer přijít k mému lůžku, když pro něj umírám? Ale vůdce má jiné starosti; ale dám vám k lůžku tady napravo jeho podobiznu. A já teď musím do služby; dám vám nalevo fotografii Göringa, mého šéfa. Tu voják vzhlédne vzhůru k nebi a vzlykne: Pane Bože, teď si připadám jako tvůj Syn Ježíš; i on umíral mezi dvěma lotry… Na první pohled pěkný vtip. Ale někdo toho kněze – vtipálka udal příslušníkům SS. A ti ho vyslýchali, až ho umučili. I tohle umí válka; tehdy v první světové válce, pak i ve druhé; stejné je to i v dnešních strašných konfliktech. Člověk hledá možnost, jak se odreagovat. Proto nám musí být líto každého člověka, který hrůzy války prožívá dnes. Když už nic jiného, tak alespoň v modlitbě, v oběti.    

Volky nevolky. Volby nevolby.

Až budete číst tyto řádky, budete již znát výsledky posledních říjnových  voleb. Pro nás katolíky platí povinnost se za vítěze modlit, aby se jim hlava nezatočila, spíše aby došlo k vystřízlivění a k ochotě se domluvit na dobré spolupráci i s těmi, kteří uráželi, používali polopravdy atd. Zde my věřící oceňujeme sílu odpuštění, usmíření a hledání nejlepších morálně čistých řešení. Již brzy se zvolení seznámí s pravdou, že všem nelze vyhovět. pf

Bohoslužby, setkání v nastávajícím období.,

20.10. Dětské setkání na kraslické faře v 16:00! PROSÍM, přijďte!

Pořad o Dušičkách:

V sobotu 3.11.: Bublava hřbitov 7:45, pak mše; Stříbrná 9:15 mše a pak 10:00 hřbitov; Mezihorská 11:00; 14:00 Přebuz hřbitov; 14:30 Krásná Lípa hřbitov; 17:00 Horní Nivy.

V neděli 4.11. Jindřichovice hřbitov 11:00; Oloví hřbitov 14:00, pak mše 14:30; Rotava hřbitov 16:00; Kraslice hřbitov 17:00;

------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT: ŘKF Kraslice, Kpt. Jaroše 321/2 Kraslice; mobil: 724 204 702

www.farnostkraslice.estranky.cz email: fara.kraslice@seznam.cz

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 4
Celkem: 221346
Měsíc: 4069
Den: 107