Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velikonoční farní list 18-06

FARNÍ list kraslické farnosti duben 2018 – 06

15.04. – sbírka na Pomoc obnovy domovů obyvatel Středního a Blízkého východu

24.04. – Sklenná (Glasberg) v 17:00 mše sv. v kapli sv.Vojtěcha

28.04. – Přebuz – začátek pravidelných mší sv. ve 14:00 o poslední sobotě v měsíci

01.05. – Oloví kaple v 11:00 mše sv. ke cti sv.Josefa

100_0851.jpg

---------------------------------------

Jaký byl výnos z letošní postní kasičky? Představte si: 5.205Kč! Neskutečné! Pro transparentnost vám bude sděleno, komu bylo alespoň trochu pomoženo. Jako první dostal 1.500Kč náš Vlastík (jeho maminka žijící v Ústí n/L byla několikrát operována a jedna zpáteční jízdenka stojí 480,-Kč). Po poradě s ERF další část ve výši 3.705Kč bude předána několika potřebným 1.000Kč paní Vlastě H. z Rotavy, 1.000Kč Toníkovi P. Víte snad o někom, kdo by byl potřebný? Dejte vědět, díky!

--------------------------------------------------

Třetí sobotu v měsíci dubnu 21. proběhne na kraslické faře od 16:00 do 17:15 druhé dětské setkání. Místnost spolča ať je opět plná! Jaký bude program? Na 15ti obrázcích si připomeneme setkání Zmrtvýchvstalého Ježíše s učedníky. Je to CESTA SVĚTLA (obdoba křížové cesty s 15.zastavením: Ježíš Zmrtvýchvstalý).

Už se těšíte? Já moc – váš pater.

-----------------------------------------------------------------------------------------

PODĚKOVÁNÍ: Věřil jsem, že si uděláte čas, a přijdete společně oslavit Svaté třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Velikonoční vigilii). Nebyl jsem zklamán! Díky! Nezapomenu! Zvítězil zájem o věci Boží oproti nezájmu a zájmu jen o „žvanec a požitky“! Těším se zároveň na hromadné Pomazání nemocných 5. a 6. května o 6. velikonoční neděli během mší svatých pro starší a nemocné.   Váš pater

OPRAVY.

Opravy na fasádě kostela sv. Martina v Jindřichovicích již začaly (firma Plaub). Dále se brzy objeví kovové mříže pro větrání jak v Krásné Lípě (boční vchod), tak ve Stříbrné (boční vchod). Navíc se nad hl.vchodem do kraslické fary objeví stříška (všechno tohle zhotoví firma Smolík z Lokte spolu s firmou Hrách). Dále se dočkáme opravy kněžského hrobu P.Feixe (kraslický hřbitov) a úpravy další části příjezdu ke kostelu a faře ve Stříbrné (firma Šebesta). Také nás čeká zazdění okna kostela na Bublavě – protilehlé k již zazděnému oknu vloni nad Betlémem (firma Plaub) ohrožená statika! Kéž nám k tomu požehná Pán! Pf

-------------------------------------------------------------------------------------

Co se děje na našich radnicích?

Ve středu 11.04. jsem byl pozván na pracovní zasedání Zastupitelů Města Oloví. Jednalo se o zvážení změny rozhodnutí zastupitelů ve věci finanční dotace pro generální opravu havarijního stavu el-instalace kostela sv.Michaela v Oloví. Zde je výsledek: je naděje, že Město na opravu el-instalace přispěje! Dodal jsem stav finančních výdajů a příspěvků od 1993 - 2017!

Ve čtvrtek 12.04. jsem byl pozván na setkání s novým starostou Města Rotava. Přednesl jsem morální požadavek slušných lidí, aby bylo poděkováno těm, kteří byli odvoláni, o sdělení stavu hospodaření města a o toleranci k jiným názorům.

A co když se dějí i dnes ZÁZRAKY?

V minulých letech došlo k několika krádežím v kostele sv. Bartoloměje (Přebuzi). To, že byl zázrak? Byl by to, kdyby byli zloději dopadeni! Nebyli; čeká je soud boží! Na kůru jsme našli pod schodištěm 2 sochy římských vojáků ze zdejšího již neexistujícího Božího Hrobu. Jen díky tomu, že byly uloženy za skrytými dveřmi bednění schodiště na půdu, nebyly zcizeny. Dnes již tolik let slouží jako ozdoby Božího Hrobu v Kraslicích po celou dobu Sv. týdne i doby velikonoční.     Obdobně jsme spolu s Milošem Bechyně našli ve skříni ve zdi sakristie skryté torzo Ostatků sv. Bartoloměje. Po mnoho let byly uloženy v depozitáři. Důvodem byl nedostatek finančních prostředků na opravu. Ty byly zapotřebí k záchraně církevních objektů
dscn1115--2-.jpg(zatékání, vlhkost, havarijní stavy el-instalací apod.). Začátkem tohoto roku se našlo řešení: P. Jan Pražan, farář v Nejdku, zaslechl z úst Miloše o tomto torzu; slovo dalo slovo, kontakt na solidního restaurátora pater Jan dal a ostatky odvezl. Při náhodné vzpomínce na Bílou sobotu (jakoby nás nebesa slyšela, kdy jsme se s Milošem těšili na letošní poutní setkání na Přebuzi, kdy budou snad ostatky již zpět opravené), dostalo vše rychlý spád! V sobotu 7.4.2018 byly ostatky P. Janem vráceny. V neděli 8.4.2018 byly při mši sv. na oltáři jindřichovického kostela vystaveny a dány k veřejné úctě. Cena za opravu byla „kavalírská“ 5.000Kč. Jaké bylo mé překvapení, když ráno přede mší sv. v Rotavě jsem do rukou dostal obálku od paní Ludmily F. Do obálky jsem neměl čas se podívat; až večer po olovské mši sv. Víte, kolik v ní bylo? Přesně 5.000Kč! Ani nevíte, jakou radost jsem z toho všeho měl! A nebe též! Z naší radosti, z daru dárce, z opravených ostatků patrona přebuzského kostela. Zbývá ještě určit dobu a dárce těchto ostatků. Že by dárcem byl přebuzský rodák, biskup Mayer? Datace ostatků spadá do 18.století, je proto možné, že dárcem je spíše někdo z rodu Nostitzů. Ať je to jak chce, děkujeme Bohu za záchranu tohoto vzácného relikviáře. Kéž sv. patron Bartoloměj chrání tento kraj, obyvatele nynější i budoucí. Uvidíte jej už brzy!

---------------------------------------------------------------------------

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Pokud se vám do velikonoc nepodařilo vyzpovídat, můžete svátost smíření přijmout během velikonoční doby. Nezaváhejte! Ozvěte se!  Váš čekající pater.

---------------------------------------------------------------------------

Zatím žádná odezva! Jako fořt volám do „lesa“ a NIC!

Psal jsem o ustanovení ERF tzn. Ekonomických rad farností. Díky Bohu ji máme.  Členy jsou Jarmila V., Miloš B., Marcela K. a  já. Obdobně má být ustanovena letos PRF tzn. Pastorační rada farnosti. Moc jsem vás prosil o pomoc. Žádná odezva! Stačilo na kousek papíru (stačí i toaletního) napsat jméno někoho či své! „Vícepráce“ je zátěž; náplní PRF je plánování akcí kolem poutí, setkávání či zajištění týkající se Ekumeny, Tříkrálové sbírky a koncertů apod. Také jsou vítány i nové „nápady“, jak víru přiblížit mezi obyvatelstvo tohoto kraje.    Ozvete se mi? Anna Ž., Věra S., Roman Z., Anna Ma.?? Vojtěch Grufík, (Hliník) se odstěhoval, takže je mimo. Jedinou omluvou pro vaše mlčení je chřipka, která řádila a řádí. Nebo se z vás stali MLČOCHOVÉ? Pomůžete? pf

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 4
Celkem: 221338
Měsíc: 4072
Den: 103